Profile: Zatara74
log in
Your personal background.
Ahoj, vždycky mně fascinovala věda, šachové programy, astronomie a vesmír.
Rád se podílím na věcech, které dávají smysl.

„Existuje tisíce způsobů, jak zabít čas, ale žádný, jak ho vzkřísit.“
– Albert Einstein
Your feedback on this profile
Recommend this profile for User of the Day:I like this profile
Alert administrators to an offensive profile:I do not like this profile
Account dataView
TeamNone


Main page · Your account · Message boards


Copyright © 2020 Asteroids@home