Profile: mates90
log in
Your personal background.
Pardubice a okolí. Nar. 1990.
Your opinions about Asteroids@home
1. Proč jste se zapojil do Asteroids@home?
Ať něčím přispěji ku prospěchu i jiným.
2. Jaké jsou vaše očekávání od projektu?
Vylepšený katalog damit.
Your feedback on this profile
Recommend this profile for User of the Day:I like this profile
Alert administrators to an offensive profile:I do not like this profile
Account dataView
TeamGridcoin


Main page · Your account · Message boards


Copyright © 2018 Asteroids@home