Profile: Andrej Luptak
log in
Your personal background.
Fascinuje ma vesmír... svet vedy, astronómia a umenie. Ďalej sa zaujímam o počitačovú grafiku...a grafike sa venujem aj profesionálne.

Motto: Chcem nájsť niečo tam, kde už nikto nič nehľadá...
Your feedback on this profile
Recommend this profile for User of the Day:I like this profile
Alert administrators to an offensive profile:I do not like this profile
Account dataView
TeamBOINC.SK
Message boards1 posts


Main page · Your account · Message boards


Copyright © 2020 Asteroids@home