Members of Team 2ch

NameTotal creditRecent average creditCountry
1) apophise@jisaku 1,939,136 10,375.83 Japan
2) xcsv50000 10,878,534 5,885.19 Japan
3) mosupe 994,333 4,922.73
4) kawase19sai 138,753 3,858.97 Japan
5) aethesblair@negi 16,965,402 1,493.56 Japan
6) kyohe 53,162 672.73 Japan
7) rokusou 657,209 472.14 Japan
8) Kitagawa 1,021,587 300.94 Japan
9) Cai0407@chem@lounge 3,819,671 279.95 Japan
10) sakomizu 791,411 227.63 Japan
11) m.shibata 135,873 136.70 Japan
12) inugamikoubou@hangul 528,503 59.23 Japan
13) korekiyo@hangul 220,903 48.64 Japan
14) blue-man@honda@bike 206,471 37.98 Japan
15) fox66 3,288 23.03 Japan
16) satorum 10,466 19.69 Japan
17) wingsoftsubasa 198,036 3.90 Japan
18) Phantomomon 19,631 3.33 Japan
19) wingsoftsubasa 98,071 0.55 Japan
20) Masamune[JP] 3,946,149 0.52 Japan
Next 20