Profile: Paradox155

Your personal background.
If the universe is infinite and time without end and beginning, it becomes everything. This means that each event is imminent, including those that are impossible.

Hi, I'm 34, and professions, nurse and paramedic in one. I'm working on tedious work - dispatching ZS in Prague and occasionally on the back of an ambulance, but increasingly recognize that my Paradox155 me increasingly leads to a career change. The name is derived from certain similarities with the paradox of Schrodinger's cat.
Astrophysics and particle physics and I like less than a year before, when I came across a book of particle physics. I do not know why I bought it, but I guess it was inevitable :)

Beautiful day and count ..


Je-li vesmír nekonečný a čas bez konce i začátku, stane se úplně vše. To znamená, že každá událost je nevyhnutelná, včetně těch, které jsou nemožné.Ahoj, je mi 34, a profesí zdravotní sestra i záchranář v jednom. Pracuji na nezáživném pracovišti - dispečink ZS v Praze a občas i na sanitce, ale čím dál více poznávám, že můj Paradox155 mě čím dál více vede ke změně povolání. Název je odvozen od jisté podobnosti s paradoxem Schrödingerovy kočky.
Astrofyzika a fyzika částic mě baví teprve necelý rok, kdy se mi dostala do ruky kniha částicové fyziky. Nevím proč jsem si ji koupila, ale asi to bylo nevyhnutelné:)

Krásný den a počítejme..
Your opinions about Asteroids@home
1. po uveřejnění na webu matfyz.cz s radostí, že můj PC konečně může taky být užitečnější.
2. že by větší bezpečí pro další generace? To je stejně blbá otázka jako: co očekáváme od výroby airbagů.. - buď nás to zachrání, nebo stejně zabije. Každopádně nás to v určitém smyslu ovlivní. Zda pozitivně, nebo negativně ukáže čas.
3. zatím ne:)
Your feedback on this profile
Recommend this profile for User of the Day: I like this profile
Alert administrators to an offensive profile: I do not like this profile
Account data View
Team Alpha Centauri
Friends (1)
Profile
Proxima b