Profile: Andrej Luptak

Your personal background.
Fascinuje ma vesmír... svet vedy, astronómia a umenie. Ďalej sa zaujímam o počitačovú grafiku...a grafike sa venujem aj profesionálne.

Motto: Chcem nájsť niečo tam, kde už nikto nič nehľadá...
Your feedback on this profile
Recommend this profile for User of the Day: I like this profile
Alert administrators to an offensive profile: I do not like this profile
Account data View
Team BOINC.SK
Message boards 1 posts