Projekt Asteroids@home

Asteroids@home je projekt distribuovaných výpočtů vyvinutý na Astronomickém ústavu Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s Radimem Vančem z CzechNationalTeam. Projekt je veden Josefem Ďurechem. Projekt je založen na softwarové platformě Berkeley Open Infrastructure for Network Computing (BOINC) a využívá výpočetního výkonu počítačů dobrovolníků k řešení problému inverze světelných křivek velkého množství planetek.

Proč distribuované výpočty?

S velkým množstvím fotometrických dat, která přicházejí z velkých přehlídek oblohy i od amatérských astronomů, se inverze světelných křivek planetek stala výpočetně náročným procesem. V budoucnu můžeme očekávat další příliv dat z již běžících projektů (PanSTARRS) i z těch, jež jsou zatím v přípravě (Gaia, LSST). Data z přehlídek oblohy jsou navíc často řídká v čase, což znamená, že rotační perioda - základní fyzikální parametr - se nedá z těchto dat snadno odhadnout. Na rozdíl od klasických světelných křivek, kde periodu v datech "vidíme", v případě analýzy řídkých dat musíme hustě procházet široký interval možných period. To velmi prodlužuje výpočetní čas a jediná praktická cesta, jak efektivně zpracovat fotometrii stovek tisíc planetek, je použít distribuované výpočty. Úloha je navíc ideální pro paralelizaci - interval period lze rozdělit na menší části, ty prohledávat zvlášť a výsledky pak spojit dohromady.

Proč studovat planetky?

Vědecké cíle

Cílem projektu je odvodit tvary a rotační parametry významné části populace planetek. Jako vstupní data slouží veškerá dostupná fotometrie planetek. Výstupem jsou konvexní modely tvarů planetek, směry rotačních os a periody rotace. Modely budou publikovány v odborném tisku a potom zpřístupněny v databázi DAMIT.