Zpráva o výsledcích #01

Září 2015

Po více než dvou letech trvání projektu bychom rádi shrnuli, co se zatím udělalo.

Jak je popsáno na hlavní stránce, cílem projektu je rekonstruovat tvary a rotační stavy planetek z analýzy jejich světelných křivek pomocí tzv. metody inverze světelných křivek. Abychom "oficiálně" představili projekt vědecké komunitě, shrnuli jsme koncept projektu a jeho technický popis v článku "Asteroids@home - a BOINC distributed computing project for asteroid shape reconstruction". Článek je v současné době v recenzním řízení a bude publikován v časopise Astronomy and Computing.

V období od září 2012 do prosince 2014 jsme zpracovali data asi 330 000 planetek. Původní plán byl použít data projektu Pan-STARRS, ale ukázalo se, že množsví a kvalita dat z Pan-STARRS není dostatečná pro naše účely - pro jednotlivé planetky je k dispozici jen několik měření, a my bychom jich potřebovali stovky. Proto jsme místo Pan-STARRS použili tzv. fotometrickou databázi observatoře Lowell, která sestává z rekalibrovaných měření jasnosti planetek z mnoha observatoří celého světa shromážděných v databázi Minor Planet Center. Tato pozorování jsou početná (stovky měření na objekt), ale stále trpí velkými náhodnými i systematickými chybami. Oszkiewicz a kol. (2011) použili MPC data, vybrali pouze nejlepší observatoře, korigovali některé systematické trendy a provedli novou kalibraci dat. Výsledkem je již zmíněná fotometrická databáze Lowellovy observatoře, kterou můžeme použít v projektu A@H. Tato fotometrie je nicméně stále velmi nekvalitní a signál, který hledáme (změny jasnosti způsobené změnami projekce tvaru), je ve většině případů utopený v šumu. To je důvod proč je počet modelů, které jsme byli schopni odvodit, pouze malým zlomkem počtu zpracovaných planetek.

Celkem jsme v rámci projektu A@H zpracovali ~330 000 planetek, pro které bylo dost dat. Počet bodů pro planetku a jejich fotometrická přesnost obecně klesá s pořadovým číslem planetky (planetky s vyšším číslem byly objeveny později). Proto máme mnohem víc modelů pro planetky s čísly < 10 000 než pro ty s čísly > 10 000. Podařilo se odvodit nové modely pro celkem 237 planetek s čísly 1-100 000. Máme také modely pro planetky s čísly > 100 000, ale kvůli velkým chybám v datech zatím nepovažujeme tyto modely za důvěryhodné. Modely budeme publikovat v recenzovaném odborném článku a uložíme je do DAMIT databáze. Předběžné výsleky jsou již zveřejněny na naší stránce Vědecké výsledky.

Co dál?

Od února 2015 zpracováváme Lowell data dohromady s daty z družice WISE. Data z WISE byla pořízena v oblasti tepelného infračerveného záření, což znamená, že jsou citlivá nejen na velikost projektované plochy (jak je tomu u vizuálních dat), ale také na teplotu na povrchu planetky. Konečným cílem A@H v příštích letech je úplná analýza Lowell a WISE dat za použití modelu, který by počítal nejen množství odraženeho světla, ale i teplotu na povrchu planetky a množství infračerveného tepelného záření. Kód nyní vyvíjíme a doufáme, že se ho podaří implementovat pro BOINC.

Mezitím testujeme jednodušší přístup, kdy jsou WISE data (nebo ta část pozorovaná blíže viditelné oblasti) použita stejným způsobem jako odražené světlo a zpracována stejnou aplikací "period_search". Výsledky jsou slibné - můžeme skutečně dostat jednoznačné modely z kombinovaných dat i v případech, kdy Lowell ani WISE data nestačí samostaně. Někdy ale dostáváme falešná řešení (víme, že model je odlišný od toho "správného" založeného na nezávislých datech). Testy, které teď počítáme (různá rozlišení modelu, rozdílné váhy mezi Lowell a WISE daty atd.), by nám měly ukázat optimální nastavení a omezení tohoto zjednodušeného kombinovaného přístupu.

Palomar Transient Factory

Nedávno publikovali Waszczak a kol.(2015) fotometrická data a z nich odvozené rotační periody pro asi 10 000 planetek. Tato data spojíme s fotometrií z Lowellu a zpracujeme je opět aplikací "period_search".

Gaia

Publikování prvního Gaia katalogu je plánováno na polovinu roku 2016. Po zvěřejnění těchto fotometrických dat (očekává se pro asi 10 000 planetek) je spojíme s Lowell daty a znovu zpracujeme všechny planetky. Přestože počet měření z družice Gaia nebude velký (jen maximálně desítky bodů na planetku), jejich přesnost bude mnohem vyšší než všechno, co jsme dosud měli k dispozici.

Závěrem můžeme konstatovat, že projekt úspěšně běží, nová data přibývají a nové modely budou následovat. Děkujeme všem počtářům za účast na projektu a za trpělivost!